Základní principy

Podstatnou část slunečního záření tvoří infračervené (tepelné) záření, což je elektromagnetické záření o vlnové délce delší než viditelné světlo, ale kratší než mikrovlnné záření. S úmyslem ohřát se, si tuto energii sami vyrábíme od doby, kdy člověku začal sloužit oheň. Od otevřeného ohniště a rozpálených kamenů nás vývoj postupně přenesl přes kachlová kamna až k dnešním typům nástěnných a prostorových zářičů. Tento druh ohřívání je pro člověka nejpřirozenější, zvykáme si na něj již více než milion let. Tepelný efekt infračerveného záření dokážeme již zhruba 100 let popsat i pomocí fyzikálních zákonů. (Koho to zajímá podrobně, můžeme doporučit knihu od Prof. Dr. Ing. Clause Meiera, Bauphysik im Widerstreit, Expert Verlag, Germany, 2003.)

Všechny druhy infračervených topných systémů jsou tedy založeny na stejném principu, ale liší se navzájem v některých detailech. Rozdíly v konstrukci a typu topného elementu a nosného materiálu, mají vliv na vnitřní a povrchovou teplotu zářiče. To má vliv na vlnovou délku produkovaného záření v rozmezí infračerveného spektra. Čím vyšší teplota, tím kratší vlnová délka záření. V důsledku to pak znamená, že některé systémy jsou vhodnější k vytápění prostor s velkou akumulací, pokud dosahují alespoň běžně doporučované šířky ( 45 cm plná cihla ) a některé jsou vhodné do prostor s menší akumulační schopností ale s dobrou izolací. Vhodně zvolenou kombinací infračervených topných systémů lze vytápět většinu staveb infračervenými vlnami.

Infračervené vlny jsou ve velké míře odráženy prosklenými plochami a absorbovány stěnami, stropem a podlahou. To je další úspora energie. Výsledkem je pak příjemná tepelná pohoda. Rovnoměrná teplota v celé místnosti umožňuje vytápění na nižší teplotu. Vzduch necirkuluje a nevíří prach, zůstávají čisté stěny a záclony, suché stěny teplejší než vzduch neumožňují srážení vlhkosti a vznik plísní. Suchá stěna má také podstatně lepší tepelný odpor. Přiměřená vyšší relativní vlhkost vzduchu umožňuje lepší dýchání i alergikům a astmatikům. Lidské tělo je příznivě stimulováno infračervenými paprsky a to má blahodárný vliv na celý lidský organismus.

Pro zvídavé

Teploty

Konvekční topný systém potřebuje velký teplotní rozdíl vzduchu ohřátého topným tělesem a vzduchu v místnosti. Vzduch používá pro přenos tepla a nezáleží na tom, jaký je u konvekčních topných systémů primární zdroj energie (plynový kotel, kotel na tuhá paliva, elektrický konvektor, tepelné čerpadlo ), vždy je konečným mediem pouze vzduch.

Infračervený topný systém využívá až 80 procent energie přímo na ohřev stěn, všech pevných předmětů v místnosti i lidského těla. Na ohřátí vzduchu je pak využito maximálně 20 procent energie. Infračervené záření je ve velké míře odráženo prosklenými plochami a absorbováno stěnami, stropem a podlahou.

Teploty

Rovnoměrná teplota v celé místnosti umožňuje vytápění na nižší teplotu. Vzduch necirkuluje a nevíří prach, zůstávají čisté stěny a záclony, suché stěny teplejší než vzduch neumožňují srážení vlhkosti a vznik plísní. Suchá stěna má také podstatně větší tepelný odpor. Přiměřená vyšší relativní vlhkost vzduchu umožňuje lepší dýchání i alergikům a astmatikům. Lidské tělo je příznivě stimulováno infračerveným zářením a to má blahodárný vliv na celý lidský organismus.

Topení založené na ohřívání vzduchu, tyto výhody neposkytuje a ještě spotřebuje mnohem více energie.

Zdravotní nezávadnost

Velmi častý dotaz se týká zdravotní nezávadnosti infrapanelů. Je to tím, že lidé jsou dnes opatrní ke všemu co září. Toto slovo se používá většinou v negativním významu. Nicméně Slunce září. Září ve velmi širokém spektru vlnových délek el.mag. záření. Od ultrafialového záření (které nám neprospívá) přes viditelné záření (světlo) po infračervené - tepelené záření (zahřívá nás a neškodí nám).

Spektrální křivka

Na vedlejším obrázku (po kliknutí se zvětší) je spektrální křivka panelu ITZ pro teplotu povrchu 104 st. C.

Vlnové délky záření, které by mohly být nebezpečné jsou do hodnoty 3000 nm (nanometrů). Je to pásmo vlevo od svislé čárkované přímky. Plocha pod křivkou udává množství vyzářené energie ve Wm-2.

Výkon infračerveného záření panelu ITZ v oblasti 780 - 3000 nm je 0.92 Wm-2, což je víc jak 100x méně než udává směrnice Evropského parlamentu a rady č. 2006/25/ES o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví před expozicí zaměstnanců rizikům spojeným s fyzikálními činiteli. Tato směrnice udává maximální přípustnou hodnotu 100 Wm-2.

Výše uvedenou hodnotu 0.92 Wm-2 máme potvrzenou Státním zdravotním ústavem (SZÚ).